Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Chương 167: Khuyến khích cuộc hành trình cùng nhóm (đoàn)

Khuyến khích cuộc hành trình cùng nhóm (đoàn) và chỉ định một người làm trưởng nhóm (đoàn) để chỉ huy


Hadith 949: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Nếu mọi người biết được những gì Ta biết về sự nguy hiểm của việc đi đường một mình thì không có người nào sẽ đi một mình vào ban đêm.(Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Đi đường một mình, dù bằng hình thức hay phương tiện nào, có thể gây ra nhiều bất lợi, đặc biệt là vào ban đêm. Những bất lợi này bao gồm việc không thể thực hiện các lễ nguyện Salah tập thể, cảm giác cô đơn và bị cô lập và phải đối mặt với những tình huống bất ngờ và nguy hại. Nhưng lý do thực sự đằng sau sự cấm đoán này, chỉ có Allah mới biết rõ nhất.

- Hadith kêu gọi người tín đồ nên đi đường cùng với nhóm, không nên đi đơn lẻ một mình.

Hadith 950: Ông Amru bin Shu’aib thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Một người đi đường (là đồng hành với) một tên Shaytan, hai người đi đường (là đồng hành với) hai tên Shaytan. Ba người đi đường mới tạo thành một nhóm.(Abu Dawood, Tirmizdi, và Annasa-i ghi lại với đường dẫn chính xác; Tirmizdi nói: hadith tốt)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho chúng ta biết rằng ít nhất ba người cùng đồng hành với nhau trong một chuyến đi là tốt nhất, bởi vì nếu họ chỉ có hai người, khi một người gặp sự cố thì người kia sẽ còn lại một mình. Một hoặc hai người đi đường đã được mô tả trong hadith là “đồng hành cùng với shaytan”, điều này có nghĩa là họ sẽ dễ dàng dối mặt với những điều xấu hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp những người đi đường từ ba trở lên, họ sẽ dễ dàng ứng phó được với điều xấu khi nó xảy ra.

- Hadith kêu gọi người tín đồ khi thực hiện một chuyến đi xa nên có những người đồng hành ít nhất là 2 người, có nghĩa là một nhóm đồng hành ít nhất là ba người.

Hadith 951: Ông Abu Sa’eed và ông Abu Huroiroh đồng thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Khi ba người cùng nhau trong một chuyến hành trình thì họ hãy chỉ định một trong số họ làm trưởng nhóm.(Abu Dawood ghi lại với đường dẫn chính xác)

* Bài học từ Hadith

- Chọn bất kỳ ai làm trưởng nhóm có nghĩa là một cuộc hành trình nên được thực hiện dưới sự hướng dẫn và chỉ dẫn của người trưởng nhóm đó. Điều này có nhiều lợi ích. Người được bổ nhiệm làm trưởng nhóm phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng nhất định, bao gồm cả việc phải là người hiểu biết nhiều nhất về các vấn đề tôn giáo và điều kiện hành trình.

- Hadith là bằng chứng khuyến khích chỉ định một người làm chỉ huy để hướng dẫn và chỉ đạo khi một nhóm thực hiện chuyến đi cùng nhau. Và số lượng được coi là một nhóm là từ ba người trở lên.

Hadith 952: Ông Ibnu Abbas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw)  nói:

 Số lượng bạn đồng hành tốt nhất là bốn, đội quântốt nhất là bốn trăm và đoàn quân tốt nhất là bốn nghìn, và mười hai nghìn người sẽ không bị đánh bại vì số lượng ít.(Abu Dawood, Tirmzdi ghi lại, Tirmizdi nói: hadith tốt)

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi một nhóm đồng hành cho chuyến đi nên là bốn người và đó là số lượng đồng hành tốt nhất, bởi vì có thể họ cần trao đổi và bàn bạc và họ có thể trợ giúp cho nhau trong những điều tốt lành.

- Một đoàn quân gồm mười hai nghìn binh sĩ, nếu có được niềm tin và quyết tâm mạnh mẽ, đủ để đối mặt với cả một đoàn quân có quy mô lớn. Nó không thể bị đánh bại chỉ dựa trên số lượng. Nếu người Muslim bị đánh bại khi mà số lượng của họ là mười hai ngàn binh sĩ thì nguyên nhân không phải do số lượng của họ ít mà nguyên nhân có thể là những yếu tố khác.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »