Chương 175: Khuyến khích người đi đường quay về nhà sớm sau khi đã xong việc

Khuyến khích người đi đường quay về nhà sớm sau khi đã xong việc

Hadith 975: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Đi đường là một cực hình bởi vì nó gây khó khăn cho người đi đường về thức ăn, thức uống và giấc ngủ. Vì vậy, khi ai đó trong các ngươi đã hoàn thành mục đích của cuộc hành trình, y nên nhanh chóng trở về nhà.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

Cuộc hành trình hay chuyến đi đường xa được coi là một cực hình vì hai lý do. 

Thứ nhất, một người phải rời xa gia đình, người thân và bạn bè của mình. 

Thứ hai, anh ta cũng phải chịu đựng những khó khăn và căng thẳng của cuộc hành trình. Do đó, anh ta nên trở về nhà khi đã đạt được mục tiêu của cuộc hành trình.

Mới hơn Cũ hơn