Chương 176: Khuyến khích người đi đường quay về nhà vào ban ngày

Khuyến khích người đi đường quay về nhà vào ban ngày


Hadith 976: Ông Jabir thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Khi ai đó trong các ngươi ở xa (gia đình) trong một thời gian dài, anh ta không nên làm gia đình ngạc nhiên vào ban đêm.(Albukhari).

Trong một lời dẫn khác, ông Jabir nói: Thiên Sứ của Allah (saw) thường không trở về nhà vào ban đêm. Người thường về nhà vào buổi sáng hoặc vào buổi chiều. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

Khi ai đó trở về sau một cuộc hành trình vào ban đêm, anh ta nên tránh tham gia cùng gia đình mình. Nhưng hành động không mong muốn này trong Shari'ah chỉ có hiệu lực đối với trường hợp anh ta về nhà mà không thông báo cho gia đình. Gia đình, ở đây có nghĩa là vợ. 

Tuy nhiên, không có gì sai khi trở về nhà với thông báo trước. Và thông thường việc một người về đến nhà vào ban đêm sẽ được coi là điều không mong muốn. Nhưng người ta có thể làm như vậy nếu cần thiết.

Mới hơn Cũ hơn