Chương 178: Khuyến khích vào Masjid gần nhà khi trở về từ một chuyến hành trình

Khuyến khích vào Masjid gần nhà khi trở về từ một chuyến hành trình để thực hiện hai Rak’ah chào Masjid


Hadith 978: Ông Ka’abbin Malik thuật lại: Bất cứ khi nào Thiên Sứ của Allah (saw) trở về sau một cuộc hành trình, Người sẽ đi thẳng đến Masjid và thực hiện haiRak’ah lễ nguyện Salah (tự nguyện).

* Bài học từ Hadith

Việc thực hiện hai Rak'ah lễ nguyện Salah tự nguyện là sự thể hiện lòng biết ơn đối với Allah vì sự trở lại an toàn. Đây là việc làm Sunnah khuyến khích người tín đồ thực hiện nếu không gặp sự khó khăn và trở ngại.

Post a Comment

Previous Post Next Post