Qur’an mô tả thế nào về Thiên Sứ của Allah - Muhammad

Qur’an đã phản ánh cho chúng ta về con người của Thiên Sứ với những phẩm chất cao đẹp và hoàn hảo nhất trong nhân loại.
 


 Người là hồng phúc cho toàn nhân loại (Al-Anbiya’: 107), chứ không phải chỉ riêng đối vơi người Muslim

➧ Người mang phẩm chất đạo đức cao đẹp và vĩ đại (Chương 68 – Al-Qalam: câu 5).

➧ Người luôn nỗ lực hết sức mình trong việc hướng dẫn mọi người, Người đã rất buồn đau và phiền muộn vì sự lầm lạc của họ. Qur’an đã khẳng định nhiều lần rằng nhiệm vụ của Người chỉ là kêu gọi và truyền đạt còn Allah mới là Đấng quyết định trong việc hướng dẫn ai Ngài muốn. (Hud: 12, Al-An’am: 107, Al-Kahf: 127).

➧ Người luôn tìm lý do để tha thứ cho mọi người và lờ đi những sai sót của họ (Attawbah: 43).

➧ Người thường cầu xin Allah tha thứ cho kẻ thù cho đến khi bị Allah ngăn cấm điều đó (Attawbah: 80).

➧ Những gì gây đau buồn cho những người có đức tin là gây đau buồn cho Người, bởi vì Người luôn lo lắng và thương yêu họ rất nhiều (Attawbah: 128).

➧ Có thể việc ngồi lâu của một số người trong nhà của Người làm phiền hà và khó chịu đến Người nhưng Người luôn e ngại nhắc nhở họ điều đó (Al-Ahzab: 53).

➧ Người luôn dễ dãi, nhẹ nhàng và hiền hòa trong cư xử với các Bạn đạo của Người, Người luôn bàn bạc và tham khảo ý kiến của họ và nhận lấy các quan điểm của họ đưa ra (Ali-Imran: 159).

Mới hơn Cũ hơn