Sơ lược tiểu sử Imam Muslim

Imam Muslim đã dành khoảng mười lăm năm để đi khắp thế giới Islam cho việc tiếp thu kiến thức Hadith

Sơ lược tiểu sử Imam Muslim

Tên đầy đủ của Imam Muslim là Abu Al-Hussain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim. Ông cũng có một danh hiệu khác là Asakir Al-Deen, tức là người bảo vệ tôn giáo. Tổ tiên của ông là từ một bộ tộc Ả Rập thuần túy, cụ thể là Qushair,  đã di cư đến Nishapur, thành phố của tỉnhKhorasan ở phía đông bắc của Iran.

Imam Muslim sinh ra tại Nishapur năm 206 Hijri (817 SCN). Vào thời điểm đó, Al Mamun bin Harun Arrashid là Caliph (Abbasid thứ 7) của thế giới Islam.

Imam Muslim sinh ra và lớn lên trong môi trường học thuật Islam. Cha của ông là một học giả về Hadith và ông đã tiếp thu những bài học sơ bộ về Kinh Qur'an, Hadith, và các nhánh khác của luật Islam từ cha của mình. Imam Muslim đã thuộc lòng toàn bộ Kinh Qur'an khi còn nhỏ.

Sự tôn kính của cha Imam Muslim đối với truyền thống của Thiên Sứ Muhammad đã tác động sâu sắc đến tâm trí của Imam Muslim và khơi dậy trong ông lòng nhiệt thành và sự ngưỡng mộ to lớn đối với chủ đề này. Imam Muslim được Allah phú cho một trí tuệ sắc bén và trước 15 tuổi, ông đã hoàn thành việc nghiên cứu về Truyền thống của Thiên Sứ Muhammad dưới sự hướng dẫn của các học giả hàng đầu địa phương tại quê hương ông.

Vào khoảng năm 220 Hijri khi Imam Muslim 14 tuổi, ông  đến Makkah để thực hiện Hajj. Sau khi hoàn thành Hajj, ông quyết định ở lại Makkah một thời gian để nghiên cứu về Hadith từ tất cả các Học giả lớn vào thời điểm đó. Imam Muslim cũng đã đến Madinah, Baghdad, Kufah, Basrah, Ai Cập, Syria, Damascus và nhiều thành phố khác để tìm hiểu thêm kiến thức về Hadith từ các học giả lớn trong thời của ông. Theo sử sách ghi lại, Imam Muslim đã dành khoảng mười lăm năm để đi khắp thế giới Islam cho việc tiếp thu kiến thức Hadith.

Imam Muslim có rất nhiều thầy và khoảng 220 người trong số họ là những người thuật Hadith. Imam Muslim đã may mắn được học Hadith với một trong các đại học giả về Hadith còn sống vào thời điểm đó, là Imam Ahmad bin Hanbal (mất năm 241 Hijri). Imam Muslim cũng theo học với học giả Yahya bin Yahya (mất năm 214 Hijra), Ishaq ibn Rahwayh (mất năm 238 Hijri), và Qutaibah ibn Sa’eed (mất năm 240 Hijri), tất cả đều là những học giả xuất sắc trong thế hệ của họ.

Ngoài tất cả những người thầy đó, người thầy chính của Imam Muslim không ai khác là Imam Bukhari. Mặc dù, Imam Bukhari chỉ hơn Imam Muslim chừng 12 tuổi nhưng ông có sự hiểu biết sâu rộng về Islam và Imam Muslim rất ngưỡng mộ người thầy này của mình.

Một câu chuyện được kể lại về Imam Muslim với người thầy của mình, Imam Bukhari. Imam Muslim ban đầu là học trò của Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, một học giả lỗi lạc nhất của Bukhara lúc bấy giờ cho đến khi Imam Bukhari trở về và định cư ở Bukhara. Khi Imam Bukhari bắt đầu dạy trong các lớp học của chính mình, số lượng học sinh của Imam Zuhali bắt đầu giảm và học sinh quý nhất của ông là Imam Muslim cũng trở thành học sinh thường xuyên của Imam Bukhari. Điều này đã gây ra một cái gì đó trong trái tim của Imam Zuhali và sự cạnh tranh trí tuệ bắt đầu hình thành.

      Và cũng vào thời điểm đó, một cuộc tranh cãi liên quan đến việc “Kinh Qur'an có phải là tạo vật hay không phải” đã lan rộng trong những người Muslim. Một người đàn ông đã hỏi Imam Bukhari một câu hỏi mơ hồ rằng “Khi tôi đọc Kinh Qur'an, việc đọc thuộc lòng của tôi là cái được tạo ra hay không phải?” Imam Bukhari trả lời, "Khi anh đọc Kinh Qur'an, giọng nói của anhlà cái được tạo ra." Câu trả lời này đến tai Imam Zuhali, thế là sau đó ông bắt đầu lan truyền ý tưởng rằng Imam Bukhari đang rao giảng rằng Kinh Qur'an được tạo ra, tức là tạo vật.

Az-Zuhali cũng yêu cầu học sinh của mình tránh tham gia các lớp học với Imam Bukhari. Bất chấp sự chỉ dẫn, Imam Muslim vẫn tiếp tục tham gia các lớp học của Imam Bukhari - điều mà sau đó Imam Zuhali đã gọi Imam Muslim là một học sinh bất trung. Imam Muslim rất khó chịu với Imam Zuhali, đến nỗi ông đã trả lại những ghi chép về Hadith thu thập được từ Imam Zuhali. Imam Muslim không đề cập đến một Hadith nào từ Imam Zuhali trong bộ sưu tập Sahih Muslim của mình.

Imam Muslim là một người thầy giảng dạy Islam rất nổi tiếng. Có thông tin cho rằng hàng trăm sinh viên đã từng tham dự các bài giảng của ông. Đáng chú ý nhất trong số đó là học giả Mohammad bin Ysa Tirmizdi [mấtnăm 279 Hijri], Abu Hatim Mohammad bin Idris Arrazi [mất năm 277 Hijri], Abu Abdurrahman Annasa-i [mấtnăm 303 Hijri], và Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaymah [mất năm 311 Hijri].

Imam Muslim là bậc thầy về Hadith. Ông là tác giả của các cuốn sách về Hadith, Asma Ar Rijal (Tiểu sử của những người kể chuyện Hadith), Usool Al-Hadith (Phương pháp giải thích về Hadith), và Tiểu sử về những đứa con củacác Sahabah (Những Sahabah trẻ). Theo những gì được thuật lại, Imam Muslim đã viết khoảng 28 cuốn sách, và tác phẩm nổi tiếng nhất của Imam Muslim là bộ sưu tập Sahih của ông được nhiều người biết đến với tên gọi "Sahih Muslim".

Imam Muslim đã thu thập được khoảng 300.000 Hadith khi đi khắp thế giới Islam trong 15 năm. Sau khi đánh giá và xem xét kỹ lưỡng tất cả những gì mình thu thập được, Imam Muslim chỉ chấp nhận 7.500 Hadith (có lặp lại) cho bộ sưu tập Sahih gồm 57 tập của ông. Bộ sưu tập này được coi là một trong những bộ sưu tập chân thực nhất về Hadith của Thiên Sứ cùng với Sahih Al-Bukhari, tạo thành “Sahihain”, tức là “Hai bộ Sahih”.

Imam Muslim đã có phần giới thiệu giá trị và sáng suốt cho cuốn sách của mình (bao gồm các điều kiện, phương pháp luận, phân loại Hadith và bình luận về người kể) trong khi phần giới thiệu đó không có ở Sahih Al-Bukhari. Nhiều học giả lỗi lạc của thế hệ sau đã viết sách giảng giải về bộ Sahih này, và sách giảng giảinổi bật nhất là “Minhaaj” được viết bởi Imam nổi tiếng Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf Annawawi [mất năm 676 Hijri].

Imam Muslim đã dành phần lớn thời gian của mình để học, biên soạn và dạy Hadith.

Có thông tin cho rằng trong khi dạy Hadith, một người nào đó trong số những người ngồi nghe đã đề cập đến một Hadith xác thực mà Imam Muslim không hề hay biết. Imam Muslim cảm thấy bối rối và sau đó ông trở về nhà của mình và quyết định xem xét tất cả các sưu tập về Hadith của mình. Ông ra lệnh cho các thành viên trong gia đình không được làm phiền ông.

Trong thời gian này, gia đình ôngcho ông biết rằng ai đó đã tặng một giỏ quả chà là cho ông và ông đã để trong phòng làm việc của mình. Trong khi Imam Muslim xem lại các sưu tập của mình để tìm Hadith đó, ông lần lượt ăn chà là từ chiếc giỏ đó từ quả này đến quả khác. Ông đã tìm kiếm Hadith cả đêm và ông đã ăn hết giỏ quả chà là. Vào buổi sáng, Imam Muslim được phát hiện đã chết với khuôn mặt nằm đè lên các bản thảo Hadith. Đó là ngày 25 tháng Rajab năm 261 Hijri và Imam Muslim thọ 55 tuổi.

Ông được chôn cất ở ngoại ô Nishapur.

Cầu xin Allah hướng dẫn và soi sáng, cầu xin Ngài ban điều hữu ích từ bài biên soạn này. Cầu xin Allah thương xót và tha thứ cho đám bề tôi có đức tin của Ngài. 

Mới hơn Cũ hơn