Chương 181, 182: Thường xuyên đọc và ôn Qur’an để không bị quên

Người đã thuộc lòng Qur’an muốn duy trì việc thuộc lòng của mình thì phải thường xuyên đọc và ôn Nó bởi vì nếu một người không làm như vậy, anh ta sẽ quên nó nhanh chóng.


Chương 181: Thường xuyên đọc và ôn Qur’an để không bị quên

Hadith 991: Ông Abu Musa thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Các ngươi hãy thường xuyên đọc và ôn Qur’an. Ta thề bởi Đấng mà linh hồn của Muhammad nằm trong tay Ngài rằng chắc chắn Nó thoát khỏi trí nhớ nhanh hơn một con lạc đà thoát khỏi sợi dây trói buộc của nó.(Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Người đã thuộc lòng Qur’an muốn duy trì việc thuộc lòng của mình thì phải thường xuyên đọc và ôn Nó bởi vì nếu một người không làm như vậy, anh ta sẽ quên nó nhanh chóng. Trong trường hợp không thường xuyên ôn lại, anh ta nhất định sẽ quên nó nhanh hơn con lạc đà cố gắng làm đứt dây buộc của nó. Việc con lạc đà cố gắng làm đứt dây buộc để tự giải thoát là một ví dụ cho quá trình quên đi Qur’an một cách nhanh chóng.

Hadith 992:Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Quả thật, hình ảnh người học thuộc lòng Qur’an giống như hình ảnh một người chủ của con lạc đà, nếu y buộc nó thì nó sẽ ở yên đó nhưng nếu y cởi dây buộc ra thì nó sẽ đi mất.(Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

Hadith này lặp lại chủ đề được đề cập ở trên. Người ghi nhớ toàn bộ Kinh Qur'an hoặc một phần của nó, nếu anh ta đọc ôn Nó thường xuyên, anh ta sẽ duy trì được việc thuộc lòng Nó, còn không, Nó sẽ sớm rời khỏi trí nhớ của anh ta.


Xem thêm video: Chương 181,182: Thường xuyên đọc và ôn Qur’an để không bị quên


Chương 182: Khuyến khích đọc tốt Qur’an với giọng điệu ngân nga và du dương

Hadith 993: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Allah không chăm chú lắng nghe bất cứ điều gì giống như Ngài chăm chú lắng nghe một vị Nabi có chất giọng tốt, đọc Qur’an một cách du dương.(Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Allah không chăm chú lắng nghe bất cứ điều gìmang hai ý nghĩa. Thứ nhất là sự chấp nhận và hài lòng của Allah; thứ hai là thuộc tính nghe của Ngài. Chúng ta, những người Muslim phải tin vào thuộc tính nghe này của Allah mặc dù chúng ta không thể mô tả cũng như so sánh thuộc tính này của Ngai với bất cứ thứ gì khác.

- Từ “Ghina” thường được sử dụng để chỉ việc hát hò nhưng ở đây nó có nghĩa là việc đọc xướng được thực hiện theo các nguyên tắc của Tajwid bởi một chất giọng đẹp.

- Hadith khuyến khích chúng ta đọc Qur’an đúng luật Tajwid và đọc một cách ngân nga và du dương miễn sao không làm thay đổi âm sắc và thêm bớt ngôn từ.

Hadith 994: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói với ông:

 Quả thật, ngươi được ban cho một Mizmar (chất giọng hay) thuộc Mizmar của Nabi Dawood.(Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Mizmar có nghĩa là sáo nhưng ở đây nó là chất giọng ngọt ngào. Trong mọi trường hợp, chất giọng ngọt ngào là một món quà của Allah, Đấng ban cho người mà Ngài thích. Thật may mắn cho những người được ban tặng món quà này và họ sử dụng nó để mời mọi người đến tôn giáo của Allah.

- Hadith khuyến khích đọc Qur’an đúng luật Tajwid bởi vì đọc Qur’an đúng luật Tajwid sẽ cho ra một giọng đọc ngân nga và du dương.

Hadith 994: Ông Al-Bara’ bin ‘Azib thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) đọc trong lễ nguyện Salah ‘I-sha’ (chương 95) “Watti-ni wazzaytu-n”. Tôi chưa từng nghe ai có giọng đọc hay hơn Người. (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho chúng ta biết rằng không ai có giọng đọc Qur’an tốt và hay hơn Thiên Sứ của Allah (saw). Và Người (saw) được Allah ban cho sự hoàn hảo và tốt đẹp trong mọi mặt.

Hadith 995: Ông Abu Lubabah Basheer bin Abdul-Munzdir thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Ai không đọc Qur’an một cách du dương và ngân nga thì không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta.(Abu Dawood ghi lại với đường dẫn xác thực)

* Bài học từ Hadith

Lời của Thiên Sứ “không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta” có nghĩa là người đó không theo đường lối của Thiên Sứ đối với việc đọc kinh Qur’an. Hadith này bảo chúng ta đọc Qur’an với một giọng điệu ngọt ngào và truyền cảm bởi lẽ việc đọc Qur’an theo cách này làm tăng tác dụng của Nó.

Hadith 996: Ông Ibnu Mas’ud thuật lại: Thiên Sứ của Allah nói: “Hãy đọc Qur’an cho Ta nghe!” Tôi nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tôi đọc cho Người nghe trong khi Qur’an được mặc khải xuống cho Người sao? Thiên Sứ của Allah nói: “Ta thích nghe Qur’an từ người khác.” Vì vậy, tôi đã đọc cho Người nghe chương Annisa’, tôi đọc đến câu [{Thế (vào Ngày Tận Thế) sẽ như thế nào khi TA mang ra cho mỗi cộng đồng một nhân chứng và TA mang Ngươi (Thiên Sứ) ra làm nhân chứng cho đám người này (những kẻ vô đức tin)?!}(Chương 4 – Annisa’, câu 41)] thì Người nói “Đủ rồi!” Tôi quay sang nhìn Người thì thấy đôi mắt của Người ngấn lệ. (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

Hadith này đã được đề cập ở chương 54 mang số 444. Nó được lặp lại ở đây vì lý do nó có một khía cạnh tôn vinh những người được ban phước với sự hiểu biết và ân sủng. Hơn nữa, nó nhấn mạnh rằng mọi người cần nghe Qur’an từ những người khác để chiêm nghiệm về Nó, như đã được thực hiện bởi chính Thiên Sứ của Allah.

Hadith khuyến khích người tín đồ Muslim nên yêu cầu người đọc tốt Qur’an và có chất giọng hay đọc xướng Qur’an cho nghe để gia tăng sự tác động của Qur’an. 

Mới hơn Cũ hơn