Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Điều gì xảy ra trong đêm Al-Qadr?

 Như đã biết, trong tháng Ramadan, sẽ có một đêm tốt nhất về hồng phúc và phước lành. 

Hồng phúc và phước lành của đêm này bằng hồng phúc và phước lành của một ngàn tháng và người Muslim được cho biết rằng bất kỳ hành động thờ phượng nào cũng như bất kỳ hành động thiện tốt nào được thực hiện trong đêm này đều mang lại phần thưởng hơn bất kỳ ngày nào khác trong năm. 

Đó là Laylatul-Qadr tức “Đêm Định Mệnh” hay “Đêm Quyền Lực” hoặc được hiểu là “Đêm Huyền Diệu”.

Tôi muốn chia sẻ với mọi người một bài tường thuật thực sự đáng chú ý cho chúng ta biết chính xác điều gì xảy ra trong Đêm Quyền Lực – Laylatul-Qadr.

Như chúng ta đã biết, Sidrah Al-Muntaha là vị trí cao nhất ở trên trời trước khi đến với Arsh của Allah - Ngai Vương của Allah. Tất cả các Thiên Thần, Họ tập trung ở đó, Họ là những Thiên Thần gần kề nhất với Allah, tất cả Họ đều ca ngợi và tán dương sự tôn nghiêm, sự tối cao và sự vĩ đại của Allah, và đứng giữa họ với tư cách là người lãnh đạo và điều phối không ai khác chính là đại Thiên Thần Jibril.

Trong Đêm Quyền Lực - Laylatul-Qadr, đại Thiên Thần Jibril từ Sidrah Al-Muntaha đi xuống qua bảy tầng trời, qua SamaAddunya – tầng trời hạ giới, có nghĩa là bầu trời của thế giới này. Đại Thiên Thần Jibril đi xuống trái đất và sau đó tất cả các Thiên Thần bắt đầu đổ xuống từng đợt từng đợt một, và Họ tập hợp xung quanh đại Thiên Thần Jibril. Các Hadith cho biết rằng số lượng các Thiên Thần đi xuống trong đêm này nhiều vô kể, số lượng của Họ nhiều đến nỗi được ví như các viên sỏi hoặc đá trên bề mặt trái đất.

Sau đó, đại Thiên Thần Jibril bắt đầu điều phối và triển khai các Thiên Thần. Jibril ra lệnh cho các Thiên Thần tản ra khắp trái đất, Jibril đưa ra chỉ dẫn cho các Thiên Thần, Jibril bảo Họ hãy đến từng ngôi nhà trên mặt đất này, nơi có người thờ phượng và tụng niệm Allah. Các Hadith cho biết, các Thiên Thầnsẽ đi vào mọi ngôi nhà trừ những nơi có thần tượng, những nơi có sự ô uế hoặc thứ gì đó không trong sạch như đã được đề cập trong các Hadith.

Các Thiên Thần sẽ đi vào từng ngôi nhà có người ca ngợi, tán dương và thờ phượng Allah và Jibril đặc biệt bảo họ làm một số việc. Jibril bảo Họ nói Amin khi thấy mọi người đang Du’a – cầu nguyện, Jibril bảo Họ tìm những người đang Salah và thờ phượng Allahvà Du'a cho họ, cầu xin Allah tha thứ cho họ, cầu xin Allah ban phước cho họ, cầu xin Allah ban bình an cho họ. Và theo sự phân công và điều phối của Jibril, các Thiên Thần đi khắp nơi để tìm nhà, Masjid cũng như những nơi mà mọi người đang Salah, đang Du’a, đang tụng niệm, đang đọc Qur’an trong đêm đó, và Họ Du’a cầu xin Allah tha thứ cho những người này, cầu xin Allah thương xót những người này, cầu xin Allah ban sự bình an và phước lành cho những người này.

Và có một số Hadith cho biết, Jibril nói với các Thiên Thần rằng hãy đi tìm những người đang thờ phượng và cầu nguyện Allah, chào Salam đến họ và ôm họ.

Các Thiên Thần di chuyển quanh trái đất suốt thời gian trong đêm Al-Qadr để nói Amin cho người đang cầu nguyện Allah, để Du’a cầu xin Allah tha thứ, thương xót và ban phúc lành cũng như sự bằng an cho những ai đang tụng niệm và thờ phượng Allah, để ôm lấy họ, và nói lời chào Salam đến họ.Và khi trời gần sáng, tất cả Thiên Thần tập hợp lại lúc thời gian của Fajr đến, tất cả các Thiên Thần tập trung lại xung quanh Jibril và sau đó Jibril cùng các Thiên Thần đi lên trời, nhưng Họ chưa rời Dunya này, Họ bay lên và lơ lửng giữa bầu trời của trái đất, về cơ bản là nơi có mặt trời, nơi mà từ đó chúng ta nhìn thấy mặt trời, và Họ ở đó cho đến khi mặt trời mọc.

Ở đây có một điều xảy ra vào thời điểm này. Khi chúng ta nói về việc khi nào chúng ta được phép Salah và khi nào chúng ta không được phép, Thiên Sứ của Allah đã nói với chúng ta rằng đừng Salah trong lúc mặt trời mọc. 

Vì vậy, chúng ta không nên Salah vào lúc mặt trời đang mọc, chúng ta Salah Fajr trước đó, và khi mặt trời đã mọc hoàn toàn thì chúng ta có thể Salah Shuruk hay còn goị là Salah Ishraq.

Chúng ta không Salah vào thời điểm khi mặt trời đang mọc, vì Thiên Sứ của Allah nói rằng Shaytan sẽ xuất hiện tại đường chân trời ở phía đông nơi mặt trời mọc và mặt trời mọc giữa hai sừng của Shaytan. 

Và đó là lý do tại sao những người tôn thờ mặt trời thờ cúng vào thời điểm đó, và họ thực sự đang tôn thờ Shaytan. Và thời điểm duy nhất trong năm, mặt trời mọc mà không có Shaytan cố định vị trí của mình ở nơi đó là thời điểm sau khi đêm Al-Qard sắp kết thúc và các Thiên Thần đang tập trung trên trời ở phía mặt trời mọc. 

Vì vậy, vào thời điểm đó, khi mặt trời mọc, nó không có những tia sáng sắc nhọn bắn ra mà chỉ có ánh sáng chung chung như Thiên Sứ của Allah đã nói rằng nó gần giống như một cái đĩa, nó hoàn toàn hình tròn, nó chỉ có một đám mây tròn hoặc ánh sáng xung quanh nó, và nó không có các tia sáng phát ra từ nó. 

Và trong lời giải thích về các Hadith nói rằng nguyên nhân là các Thiên Thần đang xếp hàng trên bầu trời, về cơ bản là che chắn các tia nắng mặt trời, vì vậy, khi chúng ta nhìn vào mặt trời, chúng ta đang nhìn nó qua một bộ lọc của các Thiên Thần. Subhanallah!

Sau đó, đại Thiên Thần Jibril và các Thiên Thầnđi lên trời và trở lại Sidrah Al-Muntaha, và đại Thiên Thần Jibril trình tâu báo cáo của mình với Allah và tất nhiên Allah biết tất cả, Allah nhìn thấy tất cả, Allah nghe thấy tất cả. Và đó chính xác là những gì xảy ra trong đêm của Al-Qadr.

(1) Quả thật, TA (Allah) đã ban (Qur’an) xuống vào một Đêm Định Mệnh.(2) Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) biết Đêm Định Mệnh là gì không?(3) Đêm Định Mệnh tốt hơn cả một ngàn tháng.(4) Trong đêm đó, dưới sự cho phép của Thượng Đế, các Thiên Thần và Ruh (Đại Thiên thần Jibril) xuống trần mang theo Quyết định của Ngài về tất cả mọi vấn đề.(5) (Trong đêm đó), sự bằng an kéo dài cho đến hừng đông. (Chương 97 – Al-Qadr)

Đêm Định Mệnh tốt hơn cả một ngàn tháng có nghĩa là bất kỳ hành động thờ phượng nào cũng như bất kỳ hành động thiện tốt nàomà người Muslim thực hiện trong đêm này, thì Allah sẽ ghi ân phước cho người đó giống như y đã thờ phượng Ngài và hành động thiện tốt trong suốt hơn một ngàn tháng. Và nếu chúng ta tính ra năm thì sự hành đạo và làm việc tốt trong đêm này bằng với việc chúng ta hành đạo và làm việc tốt trong hơn 83 năm. Đây là lòng thương xót của Allah dành cho chúng ta. Vì vậy, nếu  ai không đón nhận món quà này của Ngài, thờ ơ với lòng thương xót này của Ngài, hãy biết rằng người đó đã bị tước đoạt mọi thứ tốt lành ở nơi Allah.

Nói về đêm Al-Qadr sẽ nhằm vào đêm nào của Ramadan thì thật ra không có bất cứ Hadith nào cho thấy Thiên Sứ của Allahe đã chỉ ra cụ thể. Tuy nhiên, Thiên Sứ của Allah đã nỗ lực nhiều hơn trong mười đêm cuối của Ramadan và Người nói:

“Các ngươi hãy tìm kiếm nó (đêm Al-Qadr) trong mười đêm cuối.” (Muslim).

Các học giả bất đồng quan điểm với nhau về việc xác địnhđêm Al-Qadr. Phần đông thì cho rằng nó rơi vào trong mười đêm cuối của Ramadan dựa trên các nguồn Hadith xác thực. Những người này lại bất đồng quan điểm nhau về việc xác định chính xác đêm nào trong mười đêm này là đêm có hy vọng nhiều nhất là đêm Al-Qadr.

Ông Al-Hasan và Malik cho rằng nó được yêu cầu trong tất cả mười đêm, còn phần đông thì cho rằng các đêm lẻ sẽ là những đêm có hy vọng gặp đêm Al-Qadr nhiều hơn những đêm chẵn.

Vì vậy, để hoàn toàn không mất đi cơ hội của đêm Al-Qadr, chúng ta nên cố gắng nhiều hơn trong mười đêm cuối của Ramadan, và đây là cách tốt nhất để chúng ta có thể gặp được đêm Al-Qadr.

Và thật ra ý nghĩa về việc chúng ta không thể biết chính xác đêm cụ thể nào là đêm Al-Qadr, mục đích là để chúng ta nỗ lực và tích cực trong các đêm thiêng liêng và ân phúc, để chúng ta luôn nói vào mỗi đêm “Đêm nay là đêm Al-Qadr, mình sẽ cố gắng.” để rồi cuối cùng chúng ta có thể nỗ lực hết mình trong cả mười đêm và cơ hội gặp được Al-Qadr là Insha-Allah.

Mô tả về trạng thái của đêm Al-Qadr, Thiên Sứ của Allah thực sự đã cho chúng ta biết về một số dấu hiệu. Thiên Sứ của Allah cho biết dấu hiệu đầu tiên, đó là mọi thứ trong đêm đó sẽ rất thanh bình và rất yên tĩnh, sự thanh bình và yên tĩnh của đêm đến kỳ lạ; dấu hiệu thứ hai, đó là trời sẽ không nóng bức cũng như sẽ không lạnh cóng vào đêm đó; và điều thứ ba, đó là sẽ có một vài cơn mưa phùn nhẹ hoặc hơi ẩm vào đêm đó; dấu hiệu thứtư đó là việc vào buổi sáng hôm sau mặt trời sẽ không có những tia sáng chói lòa mà là ánh sạng dịu nhẹ. Và đó là một số dấu hiệu mà Thiên Sứ của Allah cho chúng ta biết, và dĩ nhiên nó cũng phụ thuộc vào sự cảm nhận của mọi người.

Tóm lại, tốt hơn hết, chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn, siêng năng hơn và chăm chỉ hơn trong việc hành đạo cũng như làm điều tốt trong mười đêm cuối và đó là cách tốt nhất để chúng ta không mất cơ hội gặp được đêm Al-Qadr.

Và trong mười đêm cuối của Ramadan, chúng ta nên làm gì để có thể hưởng được nhiều lợi ích nhất, chúng ta có thể làm gì để hy vọng nhận được phần thưởng tốt đẹp của đêm Al-Qadr.

Điều đầu tiên là chúng ta cố gắng tiếp tục duy trì Salah Isha’ và Salah Fajr cùng với tập thể trong Masjid.

Điều thứ hai, chúng ta hãy cố gắng hoàn thành Salah Tarawih và Qiyam cùng với Imam.

Điều thứ ba, là tự mình Salah Sunnah tại nhà trong âm thầm, và cầu xin Allah thật nhiều trong Sujud, bởi vì một những giá trị của đêm Al-Qadr là Allah sẽ định đoạt mọi thứ của năm tới trong đêm đó. Vì vậy, chúng ta hãy tranh thủ tận dụng thời gian của mười đêm cuối cho việc Du’a, cầu xin Allah. Và trong Du’a, đừng quên lời Du’a mà Thưa Thiên sứ của Allah đã dạy:

« اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى »

“Ollo-humma innaka afu-wun tuhibbul afwa fa’fu’anni 

(Lạy Allah, quả thật Ngài là Đấng Khoan Dung, Ngài yêu thích sự khoan dung, xin Ngài hãy tha thứ tội lỗi cho bề tôi) (Ahmad).

Điều thứ tư là duy trì việc đọc Qur’an, hãy đọc Qur’an trước khi đi ngủ và đọc trước khi thực hiện Salah Qiyam, và hãy cố gắng đọc nhiều hơn bình thường, và đặc biệt hãy tận dụng đọc chương Al-Ikhlas (Qul hu wollo) bởi vì đọc một lần chương Kinh này tương đương với đọc một phần ba Qur’an.

Điều thứ năm là duy trì Zdikr, hãy tụng niệm Allah nhiều hơn bình thường, hãy nói Astaghfirullah ít nhất 100 lần, SubhanallahilazhimSubhanallahwabihamdih ít nhất 100 lần, Salawat cho Nabi ít nhất 100 lần, nói La ia ilallah wah da hu la sha ri ka lah la hul mulk wa la hul hamdu wa huwa ala kulli shay in qadir ít nhất 100 lần, và đặc biệt là đừng quên nói nhiều những lời “Subhanallah, Alhamdulillah, la ila ha illah, wallahuakbar”.

Điều thứ sáu, nếu chúng ta có thể làm Sadaqah, hãy tranh thủ làm Sadaqah trong mười đêm cuối, và chúng ta hãy biết rằng việc chúng ta mỉm cười với người anh em Muslim của mình, việc chúng ta nói lời tốt đẹp và việc chúng ta giúp đỡ và tử tế với mọi người cũng là Sadaqah.

Điều thứ bảy, hãy ăn năn sám hối với Allah, hãy ngừng lại những điều Haram và hãy hàn gắn tình họ hàng. Thiên sứ của Allah e nói:

“Quả thật, vào đêm định mệnh Qadr, Allah nhìn những người có đức tin thuộc cộng đồng tín đồ của Muhammad, Ngài tha thứ cho họ và thương xót tất cả họ ngoại trừ bốn loại người: người nghiện rượu, người bất tuân, kẻ gây thù oán và người cắt đứt quan hệ tình máu mủ thâm tình”.

Khi những người tội lỗi đã biết được sự khoan dung của Allah như thế nào thì trong đêm Al-Qadr, họ sẽ cầu xin Allah sự khoan dung sau khi đã cố gắng, đã nỗ lực làm việc ngoan đạo trong các đêm của Ramadan và đặc biệt là mười đêm cuối. Vì vậy, một người tội lỗi nhận thức được cái sai của mình sẽ nói: Lạy Allah, xin Ngài hài lòng về bề tôi, nếu Ngài không hài lòng bề tôi thì xin Ngài khoan dung và tha thứ tội lỗi cho bề tôi.

Cầu xin Allah thương xót và tha thứ cho chúng ta. Cầu xin Ngài cho chúng ta được hưởng sự tốt lành của đêm Al-Qadr. Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »