Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Tình yêu đích thực và chân thành dành cho Thiên Sứ Muhammad

Quí đồng đạo Muslim thân hữu! Là người Muslim, chúng ta được lệnh yêu mến Thiên Sứ của Allah và đi theo đúng đường lối của Người trong việc tôn thờ và phụng mệnh Allah Toàn Năng.


Chúng ta hãy biết rằng sức mạnh của tình yêu dành cho Thiên Sứ được kết nối với đức tin của người Muslim.

Khi đức tin của anh ta tăng lên thì tình yêu của anh ta dành cho Thiên Sứ cũng sẽ tăng lên. Yêu mến Thiên Sứ là một hành động tuân theo Allah và là một phương tiện để đến gần Ngài hơn. Yêu mến Thiên Sứ là một trong những nghĩa vụ bắt buộc trong Islam. Và tình yêu thương này được coi là một đức tính tốt và là điều kiện cho mọi tín đồ. Thiên Sứ của Allah nói:

Không ai trong các ngươi thực sự có đức tin cho đến khi Ta là người mà y yêu thương hơn cả cha và con cái của y và hơn tất cả mọi người”. [Bukhari và Muslim]

Chúng ta phải hiểu rằng, yêu mến Thiên Sứ của Allah là một nghĩa vụ đối với mỗi tín đồ Muslim. Sheikh Islam Ibn Taimiyah nói:“Lý do bắt buộc phải yêu mến Thiên Sứ của Allah và tôn kính Người hơn bất kỳ người nào khác là bởi vì chúng ta không thể đạt được điều tốt đẹp nhất trên thế giới này hoặc trong tương lai ngoại trừ dưới bàn tay của Thiên Sứ, bằng cách tin tưởng Người và đi theo Người. Không ai có thể được cứu khỏi sự trừng phạt của Allah, và lòng thương xót của Allah không thể đến với một người ngoại trừ bằng cách tin nơi Thiên Sứ, yêu mến Người, trung thành với Người và đi theo đường lối của Người. Đây là phương tiện mà Allah sẽ cứu một người khỏi sự trừng phạt trong thế giới này và ở Đời Sau. Đây là phương tiện mà một người sẽ đạt được những gì tốt đẹp trong thế giới này và ở Đời Sau.” [Xem Majmu’a Al-Fatawa, tập 27, trang 246]


Tình yêu sâu sắc sẽ chiếm lấy tâm trí và thúc đẩy chúng ta hướng đến những gì chúng ta yêu thích.

Nếu một người thực sự yêu Thiên Sứ của Allah và yêu Người thật nhiều, chắc chắn tình yêu đó sẽ đưa anh ta hướng đến hành động và lời dạy của Người. {alertSuccess}

Trên thực tế, Thiên Sứ của Allah đã nói rõ điều này trong một Hadith:

Ai làm sống lại Sunnah của Ta thì người đó đã yêu Ta. Và ai yêu Ta, sẽ ở với Ta trong Thiên đàng.” (Hadith bởi Imam Tirmizi)


Quí đồng đạo Muslim thân hữu! Chúng ta có thể gia tăng tình yêu của mình đối với Thiên Sứ của Allah bằng cách nhận ra những điều sau:

Điều thứ nhất: Thiên Sứ của Allah được gửi đến bởi Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. Ngài đã chọn Người truyền đạt tôn giáo của Ngài cho nhân loại. Allah đã chọn Thiên Sứ Muhammadvì Ngài yêu Người và hài lòng với Người. Nếu Allah không hài lòng với Người, thì Ngài đã không chọn Người. Vì vậy, chúng ta phải yêu người mà Allah yêu thương và hài lòng. Chúng ta phải nhận ra rằng Thiên Sứ Muhammad là Khalil của Allah, tức người được Allah dành sự yêu thương đặc biệt. Thiên Sứ của Allah nói:

Ta tuyên bố trước Allah rằng không có ai trong số các ngươi là Khalil của Ta. Quả thật, Allah chọn Ta làm Khalil cũng như Ngài đã chọn Ibrahim làm Khalil. Nếu Ta muốn lấy một ai đó trong cộng đồng của mình làm Khalil thì Ta sẽ lấy Abu Bakr.” [Muslim]

Điều thứ hai mà chúng ta cần nhận ra để gia tăng tình yêu đối với Thiên Sứ của Allah là, chúng ta nên nhận ra địa vị cao trọng mà Allah đã nâng Người lên, vì Người là người tốt nhất trong nhân loại. Thiên Sứ đã nói trong một Hadith:

Ta sẽ là Chỉ huy nhân loại vào Ngày Phán Xét, là người đầu tiên được phục sinh, là người đầu tiên cầu xin ân xá và là người đầu tiên đượcchấp nhận sự cầu xin ân xá.” [Muslim]

Xem thêm: 

Điều thứ ba mà chúng ta cần nhận ra để gia tăng tình yêu đối với Thiên Sứ của Allah là, chúng ta nên nhận ra rằng Người đã phải chịu đựng những thử thách và khó khăn để đưa tôn giáo Islam đến với chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng Thiên Sứ của Allah đã bị bắt bớ, bị đánh đập, bị vu khống và bị xúc phạm, thậm chí còn bị đuổi cùng giết tận; những người thân cận nhất với Người đã từ chối Người và buộc tội Người là một kẻ điên, một kẻ dối trá và một tên phù thủy. Thiên Sứ của Allah đã chiến đấu với mọi người để bảo vệ tôn giáo để nó có thể đến với chúng ta; họ đã chiến đấu với Người, trục xuất Người khỏi dân tộc và quê hương của Người, và tập hợp quân đội chống lại Người.

Điều thứ tư mà chúng ta cần nhận ra để gia tăng tình yêu đối với Thiên Sứ của Allah là, chúng ta nên noi gương Sahabah của Người, những người mà họ đã yêu thương Người sâu sắc và chân thành. Họ yêu Người hơn của cải và con cái, và hơn cả bản thân của họ. Và dưới đây là một vài hình ảnh về điều này:

Ông Anas đã kể lại rằng: Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah khi người thợ cắt tóc đang cắt tóc cho Người thì những người bạn của Người đi xung quanh với mong muốn đảm bảo rằng mái tóc của Người sẽ chỉ rơi vào tay của họ.”[Muslim]

Ông Anas cũng kể lại rằng: “Vào Ngày Uhud, một số người đã chạy trốn và bỏ lại Thiên Sứ của Allah, nhưng Abu Talhah đã đứng trước mặt Người và che chắn cho Người.”[Bukhari và Muslim]

Điều thứ năm mà chúng ta cần nhận ra để gia tăng tình yêu đối với Thiên Sứ của Allah, đó là chúng nên làm theo Sunnah của Người trong lời nói và việc làm, để Sunnah của Người là con đường mà chúng ta đi theo trong cả cuộc đời. Chúng ta đặt lời nói của Người trước bất kỳ lời nào khác và đặt mệnh lệnh của Ngườitrước mọi thứ khác. Chúng ta nên đi theo Aqidah (giáo lý đức tin) của Sahabah cao quý của Người, của Tabi'in (những người tiếp theo sau thời Sahabah) đã theo họ, và của những người đã đi theo con đường của họ cho đến ngày nay, cụ thể là Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, và tránh Bid'ah (đổi mới, cải biên).


Sau đây là một số dấu hiệu cho thấy chúng ta thực sự yêu Thiên Sứ Muhammad một cách chân thành:

1. Làm theo thông điệp mà Thiên Sứ của Allah truyền đạt (Qur’an).

Điều này đòi hỏi phải đọc, nghiên cứu và thực hiện các quy tắc của Allah đã được tiết lộ thông qua Thiên Sứ của Ngài. Niềm tin vào Qur’an chỉ là một phần của đức tin; thực hiện các quy tắc của Nó trong cuộc sốnglà một việc khác. Vì vậy, người yêu thương Thiên Sứ của Allah chân thành thường nghiên cứu Qur’an hàng ngày, đọc đi đọc lại, hiểu, thực hiện và ghi nhớ những gì có thể.

2. Thích làm theo Sunnah của Thiên Sứ:

Mỗi cá nhân sẽ khác nhau trong tình yêu của họ đối với Sunnah của Thiên Sứ. Một người càng yêu Sunnah của Người, anh ta càng cố gắng thực hiện nó trong cuộc sống của mình. Chúng ta sẽ không bao giờ nghe thấy lời “Đó chỉ là một Sunnah” phát ra từ miệng của anh ta, bởi vì anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để đi theo Sunnah của Thiên Sứ. Và mỗi khi anh ta tìm hiểu về Sunnah, anh ta sẽ háo hức triển khai nó trong cuộc sống của mình. Khi anh ta biết rằng điều gì đó mâu thuẫn với Sunnah, anh ta có xu hướng tránh xa nó để tránh rơi vào Bid’ah(sự đổi mới tôn giáo). Anh ta cũng đảm bảo rằng những gì anh ta đang làm hàng ngày là hợp giáo lý và có cơ sở trong Qur’an hoặc trong Sunnah của Thiên Sứ. Anh ta nghiên cứu Sunnah từ một nguồn xác thực và áp dụng nó vào cuộc sống của mình.

3. Nghiên cứu Sirah (tiểu sử cuộc đời) của Thiên Sứ và khuyến khích người khác làm như vậy:

Mỗi người Muslim nên nghiên cứu tiểu sử của Thiên Sứ Muhammad để biết về lòng trắc ẩn của Người, tình yêu của Người, sự cống hiến của Người, sự chân thành của Người, vẻ đẹp của Người, tính cách cao cả của Người, sự quan tâm của Người đối với cộng đồng tín đồ của Người, và những gì Người đã trải qua trong sứ mạng truyền tải thông điệp Islam cho mọi người.

Những người bạn đồng hành - Sahabah của Thiên Sứ - thường dạy con cái của họ Sirah từ khi còn nhỏ.

Nghiên cứu Sirah của Thiên Sứ Muhammad thực sự là một dấu hiệu của tình yêu dành cho Người bởi lẽ một người không thể thực sự yêu ai đó ngoại trừ việc anh ta phải biết về người đó.

Trong thời đại ngày nay, có rất nhiều tài liệu về Sirah của Thiên Sứ, ngoài sách, chúng ta có thể tìm đọc trên các trang web internet hoặc có thể xem và nghe từ các video,nên không có lý do gì để chúng ta không học và nghiên cứu Sirah của Thiên Sứ.Và dĩ nhiên, chúng ta cần phải chọn lọc tài liệu từ một nguồn uy tín, xác thực.

4. Thường xuyên Salawat cho Thiên Sứ:

Tình yêu có xu hướng kéo chúng ta thường xuyên nghĩ về người mà chúng ta yêu và luôn khao khát được đoàn tụ với người đó. Tương tự, tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Sứ của Allah khiến chúng ta liên tục thốt ra những lời tưởng nhớ đến Người bằng lời Salawat cho Người. Điều này sẽ làm tăng tình yêu của chúng ta đối với Thiên Sứ và đồng thời sẽ làm tăng tình yêu của Thiên Sứ đối với chúng ta. Thiên Sứ của Allah nói: “Những người sẽ ở gần Ta nhất vào Ngày Phán Xét sẽ là những người Salawat cho Ta thường xuyên nhất.” (Tirmizdi)

Salawat cho Thiên Sứ là nói “Ol lo hum ma sol li ala Muhammad” có nghĩa là cầu xin Allah thương xót Người vàban bằng an và phước lành cho Người. Và mỗi khi chúng ta làm điều đó, Allah Toàn Năng sẽ Salawat cho chúng ta 10 lần có nghĩa là Ngài sẽ ban gấp 10 phước lành trong cuộc sống của chúng ta. Hơn nữa, mỗi khi chúng ta Salawat cho Thiên Sứ giống như chúng ta gửi lời chào Salam đến Người, và khi ấy một Thiên Thần được chỉ định để chuyển lời chào Salam của chúng ta đến Người và cuối cùng, chúng ta càng Salawat cho Người có nghĩa là chúng ta càng gửi nhiều lời chào Salam đến Người, thì chúng ta sẽ càng gần Người hơn trong Ngày Phục Sinh và chúng ta sẽ nhận được nhiều lời cầu nguyện của Người hơn trong Ngày khắc nghiệt đó.

Dấu hiệu cho thấy một người thực sự yêu quý Thiên Sứ của Allah một cách chân thành là người đó thường xuyên Salawat cho Người mọi lúc, mọi nơi. Người đó không đợi đến một dịp nhất định nào trong năm, trong tháng hay trong tuần mới Salawat cho Thiên Sứ, mà mỗi ngày đêm, khi rảnh miệng, người đó sẽ tranh thủ nói nó như một thói quen tụng niệm Allah hằng ngày, bởi vì ngoài việc người đó muốn phước lành to lớn của Allah qua việc làm này thì người đó còn muốn noi theo đúng đường lối hướng dẫn của Thiên Sứ khi Người chỉ dạy trong một Hadith rất quen thuộc mà ai cũng biết:

 Ai Salawat cho Ta một lần, Allah sẽ Salawat cho y mười lần.”(Muslim) {alertSuccess}

Nếu con đường đi theo những bước chân tuyệt đẹp của Thiên Sứ trở nên khó khăn đối với chúng ta, các học giả đã khuyên chúng ta nên tăng cường Salawat cho Người. Hành động này sẽ giúp chúng ta giảm bớt khó khăn và hướng dẫn chúng ta con đường tiếp tục theo đuổi tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Sứ.

5. Yêu những thứ và những người mà Thiên Sứ của Allah yêu:

Điều này bao gồm các hành vi thờ phượng, chẳng hạn như nhịn chay vào thứ Hai và thứ Năm hoặc lễ nguyện Salah ban đêmvà các Sunnah khác chẳng hạn như sử dụng Siwak. Yêu những ai mà Thiên Sứ của Allah yêu, chẳng hạn như Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, toàn bộ gia đình của Người, và toàn thể Sahabah nói chung. Đây là một thử thách đối với nhiều người tự nhận làyêu mến Thiên Sứ của Allah nhưng lại tin vào những điều bịa đặt nhằm chống lại Sahabah cao quý của Người.

6. Thường xuyên nhớ về cuộc sống của Thiên Sứ và mong muốn được ở bên Người:

Khi yêu ai đó, chúng ta thường xuyên nghĩ về họ. Một người càng yêu mến Thiên Sứ của Allah, người đó sẽ càng tham khảo lại cuộc đời của Người và càng cầu nguyện Allah xin cho được đoàn tụ với Người sau này, ở những tầng cao nhất của Thiên Đàng.

Hỡi những ai tuyên bố mình yêu quý Thiên Sứ của Allah, hãychứng tỏ điều đó là trung thực và chân thành bằng cách đi theo Sunnah của Người. Bởi lẽ một phần của bản chất con người là bắt chước người khác về hành vi, sở thích và giá trị đạo đức của họ, đặc biệt là với những người mà chúng ta ngưỡng mộ. Và Thiên Sứ của Allah chính là hình mẫu cao quý và tốt đẹp nhất trong nhân loại đáng để họ noi theo. Allah phán:

{Quả thật các ngươi (những người có đức tin) có được ở nơi vị Thiên Sứ của Allah một tấm gương tốt đẹp. (Một tấm gương tốt đẹp đó dành) cho những ai hy vọng (điều tốt đẹp nơi) Allah và Đời Sau và cho những ai tưởng nhớ Allah thật nhiều.}(Chương 33 – Al-Ahzab, câu 21)

Trong câu Kinh này, Allah đặc biệt đề cập đến Thiên Sứ của Allah là tấm gương tốt nhất của các tín đồ. Điều này bao gồm tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của Người, từ lời nói, hành động cho đến thái độ và phản ứng của Người. Ngoài khía cạnh thể chất, Thiên Sứ của Allah còn là tấm gương hoàn hảo cho sự xuất sắc về tinh thần. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể hiểu từ câu Kinh này rằng Thiên Sứ của Allah đã chỉ cho chúng ta cách sống tốt nhất, có nghĩa là nó mang lại lợi ích cho các tín đồ cả trong thế giới này và thế giới Đời Sau.

Đôi khi, thật không may, những tuyên bố về tình yêu cũng như các hành động thể hiện tình yêu của chúng ta đối với Thiên Sứ lại không thành công, bởi vì có những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang chệch hướng và sai lầm. Chúng ta không thực sự đi đúng con đường mà Thiên Sứ và Sahabah của Người đã dẫn lối.Một người không thể yêu Thiên Sứ Muhammad bằng cách đi ngược lại Shari'ah của Người hoặc làm khác đi Sunnah của Người, bời vì đó là tình yêu giả dối, một sự giả tạo. Cho nên, một tình yêu chân thành mới đơm hoa kết trái.

Và tình yêu chân thành dành cho Thiên Sứ phải được hiểu là vâng lời Người theo những gì Người truyền dạy và noi gương Người như một lối sống, đặc biệt là trong thực hành tôn giáo.

Ông Anas bin Malik thuật lại rằng có ba người đàn ông đến gặp vợ của Thiên Sứ để hỏi về các hành vi thờ phượng của Thiên Sứ. Khi họ được cho biết về điều đó, họ nhận ra rằng họ có thể làm được nhiều hơn thế. Người thứ nhất trong số họ tuyên bố: “Tôi sẽ thức trắng đêm để lễ nguyện Salah”. Người thứ hai nói: “Tôi sẽ nhịn chay nguyên năm.” Và người thứ ba nói: “Tôi sẽ cô lập mình khỏi phụ nữ và sẽ không bao giờ tiến tới hôn nhân”. Sau đó, Thiên Sứ của Allah đến và nghe những lời của họ. Người nói: “Về phần Ta, thề bởi Allah, Ta là người kính sợ Allah hơn các ngươi, Ta là người có lòng Taqwa đối với Ngài hơn các ngươi, nhưng Ta nhịn chay và Ta ăn uống, Ta dâng lễ nguyện Salah trong đêm và Ta ngủ, và Ta kết hôn. Ai ghét bỏ Sunnah của Ta thì người đó không thuộc cộng đồng tín đồ của Ta” (Albukhari).

Hadith rõ ràng cảnh báo các tín đồ Muslim về việc làm khác với Sunnah của Thiên Sứ. Và nó cho biết rằng bất cứ ai làm khác đường lối của Người trong thực hành tôn giáo thì người đó không phải là tín đồ của Người, có nghĩa là, y sẽ không được Allah hài lòng và chấp nhận. Và nếu như một ai đó không được Allah hài lòng và chấp nhận thì kết cục của người đó chắc chắn sẽ là điều vô cùng tồi tệ.Và chính Allah đã cảnh báo những ai làm khác mệnh lệnh của Thiên Sứ qua lời phán của Ngài:

{Do đó, những ai trái lệnh của Y hãy coi chừng gặp phải họa hoặc gặp phải sự trừng phạt đau đớn.}(Chương 24 – Annur, câu 63)

Như vậy,chúng ta, những người Muslim, cần phải yêu thương Thiên Sứ của Allah hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Tuy nhiên, tình yêu đích thực và chân thành dành cho Thiên Sứ của Allah không phải là làm những gì Người không làm hoặc không làm những gì Người đã làm, mà mỗi hành động của chúng ta phải theo đúng đường lối và sự chỉ dẫn của Người; và đặc biệt là đối với những thực hành tôn giáo, chúng ta không được tự ý làm những gì Người không ra lệnh cũng như không làm, nếu không, chúng ta sẽ trở thành kẻ giả dối và không được công nhận là tín đồ của Người, và quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ không được Allah hài lòng và chấp nhận.

Tóm lại, bất cứ hành động nào mà một người thực hiện và cho rằng đó là thực hành tôn giáo của Islam nhưng Thiên Sứ của Allah đã không hề ra lệnh và hướng dẫn, Người không làm và các bạn đồng hành của Người (tức Sahabah) cũng không làm, thì hành động đó, không có gì phải nghi ngờ, rằng nó là một hành vi Bid’ah, nó không can hệ gì với Thiên Sứ cũng như tôn giáo mà Người mang đến, và dĩ nhiên nó sẽ không được chấp nhận ở nơi Allah. Thiên Sứ của Allah đã khẳng định điều này, Người nói:

Ai làm một việc làm nào đó mà nó không phải là mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp nhận” (Muslim).

Hãy kính sợ Allah hỡi những người Muslim, hãy yêu Allah và Thiên Sứ của Ngài bằng cách đi theo đúng đường lối tức Sunnah của Thiên Sứ, hãy tránh xa những việc làm mà Người không ra lệnh, không hướng dẫn và không làm và những người bạn đồng hành của Người cũng không làm. Như thế mới là tình yêu chân thành và đích thực dành cho Thiên Sứ của Allah.

Lạy Allah, xin Ngài ban cho bầy tôi tình yêu đích thực và trọn vẹn dành cho Thiên Sứ của Ngài, xin Ngài phù hộ bầy tôi vững bước trên Sunnah của Thiên Sứđể được Ngài hài lòng ở đời này và Đời Sau. 

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB