Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

3 điều ai sở hữu được chúng sẽ thấy được sự ngọt ngào của niềm tin Iman

Quí đạo hữu thân mến, hãy biết kính sợ Allah mà thi hành mọi sắc lệnh đã được Ngài giao phó, trong những nhiệm vụ đó là hãy biết thương yêu nhau vì Allah, hãy biến lòng yêu thương và sở thích của mỗi người trong chúng ta luôn phục tùng mọi sắc lệnh làm Ngài hài lòng và thỏa mãn. 

Để được thế, chúng ta cần phải yêu thương tất cả mọi điều, mọi việc, mọi người và mọi nơi đã được Allah thương yêu, đồng thời ghét bỏ tất cả những gì bị Allah ghét bỏ, đó chính là đức tin Iman thật sự. Nabi  đã từng nói:

Đức tin của các người không được hoàn hảo, không đạt được toàn mỹ cho đến khi nào sở thích của các người luôn noi theo những gì Ta mang đến. Hadith do Al-Bukhary ghi lại. 

Có lần một người hỏi Nabi  về việc mọi người yêu thương nhóm người nào đó và luôn ao ước được xum họp với họ thì Người bảo:

Mỗi người sẽ được ở cùng với người mình yêu thương (ở ngày sau).Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại, Nabi  nói ở Hadith khác:

Ai yêu thương nhóm người nào đó, y sẽ được phục sinh cùng với họ.” Hadith do Al-Tabaraa-ny ghi lại. 

Bởi, một khi con người yêu thương vấn đề nào đó thì luôn nghiên về nó, mong muốn đạt được nó. Cho nên, nếu là người một lòng thương yêu Allah thì phải luôn sùng kính Ngài, chỉ biết làm những điều được Ngài hài lòng, luôn luôn qui phục sắc lệnh và giáo điều Islam, đồng thời từ bỏ và tránh xa hết tất cả mọi điều khoản bị Ngài cấm đoán. Tương tự, một khi yêu thương Rasul e là phải hết lòng tìm tòi, học hỏi và noi gương theo Sunnah (đường lối) của Người, tuyên truyền với mọi người về Sunnah đã biết, sẵn lòng ra sức biện luận chân lý và giải thích rõ ràng tường tận để bảo vệ Sunnah và danh dự của Người một khi bị xúc phạm hoặc bị hiểu sai lệch. 

Ngoài ra còn biết yêu thương đến những bầy tôi ngoan đạo đức hạnh của Allah, lấy niềm vui và nổi buồn của họ làm niềm vui và nổi buồn của chúng ta, ra sức bảo vệ che chở họ với khả năng có thể. Bởi tình thương dành cho Allah, dành Rasul  và dành cho bầy tôi ngoan đạo đức hạnh của Ngài chính là động lực tối ưu của sự chiến thắng vinh quang, là niềm tin vững chắc của Iman. Nabi  đã từng nói:

Các người sẽ không trở thành được người có đức tin hoàn thiện đến toàn mỹ cho đến khi các người thương mến Ta hơn cả con cái, cha mẹ và tất cả mọi thứ trên đời này. Hadith do Muslim ghi lại, Nabi  nói ở Hadith khác:

Có ba điều ai sở hữu được chúng sẽ thấy được sự ngọt ngào của niềm tin Iman: Dành trọn tình thương cho Allah và Rasul mà không gì có thể so sánh đặng, không yêu thương một người nào đó ngoại trừ là vì Allah và ghét cay đắng việc qua lại phủ nhận đức tin (vào Allah) sau khi đã là người Muslim thuần phục giống như việc sợ hãi bị sa vào hỏa ngục.” Hadith do Al-Bukhary và Muslim ghi lại.

Ông Abdullah bin Abbaas nói: “Ai có lòng yêu thương, lòng ranh ghét, lòng phục tùng và lòng chống đối chỉ vì Allah thì sẽ luôn được Ngài bảo vệ y, và một người Muslim sẽ không cảm nhận được sự ngọt ngào của đức tin Iman cho dù có dâng lễ Salah và nhịn chay thật nhiều ra sao cho đến khi biết yêu, biết ghét vì Allah. Nhưng ngặc nổi đa số mọi người chỉ còn biết lợi lộc trước mắt ở trần gian nên chẳng mấy ai trong họ nếm được mùi vị đó.

Video: Dục Vọng là Thứ Đáng Sợ Nhất {alertError}

Các đồng đạo thân thương, thật đáng thương thay cho cộng đồng Muslim ngày nay họ chỉ biết đeo đuổi dục vọng và vương quyền, họ chỉ biết kết thân với những ai qui phục nghe lời họ hoặc có thể nhờ vả đến, họ không ngó ngàng gì đến việc làm cũng như hậu quả do hành động mù quáng của họ để lại. 

Trong khi đức tin Iman thật sự của người Muslim chân chính là một lòng nhất nhất làm Allah và Rasul  hài lòng, hơn nữa tình yêu thương đó lại là việc hành đạo kính dâng lên Allah nhằm đạt được thành quả mỹ mãn ở trần gian và ngày sau. 

Quả thật, những ai đến với nhau hoặc xa cách nhau vì Allah sẽ được Ngài che mát vào một ngày mà không có bóng mát nào ngoài bóng mát của Ngài. 

Thế nên, ai thấy được lòng mình luôn phụ thuộc vào tình thương dành cho Allah và Rasul  thì hãy tạ ơn Allah cho thật nhiều và cầu xin Ngài ban cho kiên định đến hơi thở cuối cùng, còn đối với những ai thấy lòng mình làm ngược lại thì hãy tranh thủ thay đổi và hết lòng cầu xin Allah ân sủng và ban thành công.

{Hỡi (Muhammad) hãy bảo (những người Muslim) rằng: Nếu họ xem cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng, người thân gia quyến của họ cùng với tài sản mà họ thu gom được cộng với cuộc trao đổi mua bán mà họ sự phải thất bại và những căn biệt thự (xinh đẹp lộng lẫy mà họ sở hữu) đã làm họ hài lòng hơn việc qui phục Allah, qui phục Rasul và việc xuất binh thánh chính vì chính nghĩa của Ngài thì các người cứ việc chờ đợi đi, rồi Allah sẽ hạ sắc lệnh phân xử các người. Và chắc chắn Allah sẽ không bao giờ dẫn dắt nhóm người dấy loạn bất tuân.} Al-Tâubah: 24 (chương 9).

{Ngươi (Muhammad) sẽ không tìm thấy được nhóm người tin tưởng Allah và tin tưởng ngày tận thế lại kết thân với những kẻ chống đối Allah và Thiên Sứ của Ngài cho dù họ là cha mẹ hay con cái hay anh em hay bà con ruột thịt của họ. Những người (có đức tin) đó đã được Allah khắc ghi đức tin vào quả tim của họ và Ngài đã tăng cường cho họ tinh thần từ Ngài. Rồi Ngài sẽ thu nhận họ vào những ngôi vườn (thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để họ vào trong đó sống đời đời. Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ hài lòng về Ngài. Họ thuộc đảng phái của Allah, quả thật chỉ có đảng phái của Allah mới thắng lợi vẻ vang thôi} Al-Mujadalah: 22 (chương 58). 

Chắc chắn Allah không làm chúng ta thất vọng

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB