Một tín đồ Muslim muốn được sự cứu rỗi nơi Allah thì phải hoàn toàn vâng lời và phục tùng Ngài. Nhưng làm sao một người có thể biết mình đã hoàn toàn phục tùng và vâng lời Allah?

» Video: 4 dấu hiệu một người hoàn toàn phục tùng Allah

Một chút nhắc nhở về lễ nguyện Salah

Trong Qur’an, ở câu Kinh số 5 của chương 22 – Al-Hajj,  Allah, Thượng Đế Tối Cao đã trình bày về các giai đoạn mà Ngài tạo ra con người.

Ngài phán:

{Hỡi nhân loại! Nếu các ngươi hoài nghi về sự phục sinh thì (các ngươi hãy biết rằng) quả thật TA đã tạo hóa các ngươi từ đất bụi rồi từ tinh dịch rồi từ một hòn máu đặc rồi từ một miếng thịt, (sau đó TA làm cho nó) thành một cơ thể hoàn chỉnh hoặc không thành (sẩy thai) mục đích để TA trưng bày cho các ngươi thấy (quyền năng của TA). Và TA đặt trong các dạ con những gì TA muốn đến một thời hạn ấn định; sau đó TA cho các ngươi ra đời thành những đứa bé; rồi để các ngươi trưởng thành; và trong các ngươi có người bị cho chết sớm và có người được cho sống đến tuổi già không còn biết gì sau khi đã biết rất nhiều. Và ngươi (hỡi con người) thấy đất đai nứt nẻ chết khô nhưng khi TA ban nước mưa xuống tưới lên nó thì nó cựa mình sống lại và mọc lên đủ loại cây cối từng cặp.}

Qua những lời phán của Allah trong câu Kinh này, con người ngoài việc biết được các giai đoạn hình thành của mình thì qua đó, Allah muốn khẳng định một điều rằng con người không nên hoài nghi về việc họ sẽ được phục sinh trở lại từ cõi ch.ết.


Hành lễ Salah là một việc làm rất quan trọng đối với tín đồ Hồi giáo

Nếu con người hoài nghi về sự phục sinh thì họ cần biết rằng chẳng phải chính Allah đã tạo ra con người từ đất bụi (tức Adam, tổ tiên của họ), rồi sau đó Ngài tạo ra họ từ một loại nước đáng khinh xuất ra từ cơ thể của người đàn ông và phụ nữ, sau đó Ngài làm cho nó thành cục máu đặc rồi thành miếng thịt rồi Ngài làm cho nó thành một bào thai có cơ thể hoàn chỉnh và đặt nó trong dạ con, sau đó Ngài cho nó ra đời thành một đứa bé rồi trưởng thành và có thể sống đến tuổi già.

Tuy nhiên, có người Allah không cho ra đời mà phải chấm dứt cuộc sống trong thế giới dạ con, và có người đôi khi Allah chỉ cho sống đến một khoảng thời gian nhất định, có thể 20 năm, 40 năm, 60 năm hoặc nhiều hơn hoặc ít hơn; và có người Allah cho sống đến một thời hạn ấn định đồng thời ban cho nhiều kiến thức rồi sau đó Ngài làm cho họ không còn biết gì, và thực tế chúng ta đều biết rõ điều này, có người từng là nhà khoa học, là bác sĩ, là kỹ sư, là giáo sư sở hữu bao nguồn tri thức và sự hiểu biết nhưng rồi về già Allah lại cho họ trở nên lú lẫn, đãng trí và không còn biết gì sau khi họ đã biết rất nhiều.

Và nếu như với những hình ảnh mà Allah đã trình bày về sự tạo hóa con người qua các giai đoạn được nói trong câu Kinh vẫn chưa đủ, vẫn chưa làm con người hết hoài nghi về sự phục sinh thì này (hỡi con người), ngươi hãy nhìn vào mảnh đất nứt nẻ chết khô, sau khi Allah ban nước mưa từ trên trời xuống tưới lên nó thì nó cựa mình sống lại và mọc lên đủ loại cây cối từng cặp.

Và đây là hình ảnh thí dụ thực tế nhất mà con người có thể quan sát và nhìn thấy để khẳng định quyền năng của Allah trong việc tạo hóa cũng như trong việc làm sống lại mọi sinh vật từ cõi chết.

 

Allah là Đấng Siêu Việt và Toàn Năng, Ngài không cần phải chứng minh sự vĩ đại hay quyền năng của Ngài.

Thay vào đó, việc Ngài đề cập đến những vấn đề rất chính xác trong Qur’an về các giai đoạn hình thành của con người mục đích là chỉ để con người biết được mức độ quyền năng về sự tạo hóa của Ngài, qua đó để con người hoàn toàn tin tưởng vào Ngài, và hướng đến sự thờ phượng và vâng lời Ngài, phù hợp với mục đích mà Ngài đã tạo ra con người và loài Jinn như Ngài đã phán:

TA đã không tạo ra loài Jinn và loài người ngoại trừ là để chúng thờ phượng một mình TA. {alertSuccess}

Tất cả các vị Thiên Sứ, các vị Nabi của Allah, từ vị Thiên Sứ đầu tiên Nuh cho đến vị Thiên Sứ, vị Nabi cuối cùng, Muhammad, đều được cử phái đến với nhân loại mang chung một thông điệp kêu gọi, đó là “Các ngươi hãy thờ phượng Allah, hãy kính sợ Ngài và hãy vâng lời Ta.” Có nghĩa là các vị Thiên Sứ, các vị Nabi đều bảo các cộng đồng tín đồ của mình thờ phượng duy nhất một mình Allah, không tổ hợp với Ngài bất cứ thần linh nào, và Họ bảo các tín đồ của mình phải ngay chính sợ Allah và phải vâng lời Họ tức phải đi theo sự hướng dẫn của Họ.

Trên cuộc sống Dunya, Allah đã để con người làm đại diện của Ngài, Ngài trao cho họ quyền cai quản và trông coi thế giới xung quanh họ bằng sức mạnh trí tuệ mà Ngài đã ban cho. 

Đây là sức mạnh mà những tạo vật khác ngoài con người không được Allah đặc ân. Tuy nhiên, con người cần nhớ rằng dù y có sở hữu được sức mạnh trí tuệ ưu việt so với các sinh vật khác thì y vẫn là một tạo vật trong các tạo vật của Allah, y vẫn cần đến Ngài và lệ thuộc vào sự chi phối của Ngài và y không thể nằm bên ngoài sự che chở của Ngài.

{Allah muốn giảm nhẹ cho các ngươi (hỡi con người) bởi vì con người được tạo ra vốn yếu đuối.}(Chương 4 – Annisa’, câu 28).

Vì hiểu rõ con người yếu đuối về ý chí trước những cám dỗ và dục vọng, dễ sa ngã vào sai phạm và tội lỗi nên Allah đã không ngừng cử phái các Thiên Sứ, các vị Nabi, mang các Kinh Sách của Ngài đến hướng dẫn con người, trong đó chứa đựng tiêu chuẩn phân biệt giữa điều phúc và điệu tội, giữa điều đúng và sai, giữa lẽ phải và điều phi lý, để con người đi đúng hướng trên con đường trở về với Ngài.

Tuy nhiên, Allah thiết lập cho mỗi vị Thiên Sứ, mỗi vị Nabi những cách hướng dẫn riêng phù hợp với từng cộng đồng và thời đại của họ.

{TA đã qui định cho mỗi (cộng đồng) trong các ngươi một hệ thống luật pháp và một lề lối riêng biệt.}(Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 48)

Và Thiên Sứ Muhammad, ngoài Kinh Qur’an, Người còn được Allah ban cho Sunnah, tức đường lối hướng dẫn mang sự khôn ngoan và sáng suốt của Người. Allah phán:

{Các ngươi hãy nhớ về ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi và những gì được thiên khải trong Kinh Sách (Qur’an) và điều khôn ngoan (Sunnah) mà Ngài dùng khuyên bảo các ngươi.}(Chương 2 – Al-Baqarah, câu 231)

Và Allah tuyên bố rằng người nào muốn được Ngài yêu thương và tha thứ tội lỗi thì người đó phải đi theo đường lối tức Sunnah của Thiên Sứ Muhammad, Ngài phán:

{Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói với họ: “Nếu các người thực sự yêu thương Allah thì các người hãy theo ta rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho các người.”}(Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 31)

Allah cho biết rằng một người muốn được sự thương xót và tha thứ của Ngài thì người đó cần phải đi theo Thiên Sứ của Ngài, tức phải noi theo Sunnah của Người, có nghĩa là phải hành động và làm theo sự hướng dẫn và chỉ dạy của Người.

Và một trong những sự hướng dẫn và chỉ dạy của Thiên Sứ của Allah là lời vàng ngọc của Người qua sự tường thuật của Abu Addarda’:

“Năm điều mà người nào thực hiện chúng bằng đức tin sẽ vào được Thiên Đàng. Đó là người nào giữ gìn năm lễ nguyện Salah đúng giờ giấc qui định của chúng cùng với việc thực hiện tốt Wudu’, Ruku’a và Sujud của chúng; nhịn chay Ramadan, hành hương đến ngôi đền Ka’bah nếu có khả năng và điều kiện, đóng Zakah tử tế và thực hiện Amanah.” Có người hỏi: Này Abu Addarda’, thế nào là thực hiện Amanah? Abu Addarda’ nói: “Tắm Junub.” (Abu Dawood ghi lại, Al-Albani xác nhận hadith Sahih).

Và trong Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại, Thiên Sứ của Allah khi được hỏi rằng việc làm nào tốt nhất trong tôn giáo thì Người nói, 

Đó là lễ nguyện Salah đúng giờ giấc qui định”. 

Và khi được hỏi việc làm tốt kế tiếp đứng sau lễ nguyện Salah là gì thì Người nói: 

Hiếu thảo và đối xử tử tế với cha mẹ.” 

Và khi được hỏi việc làm tốt tiếp sau đó là gì thì Người nói: “Đấu tranh cho con đường của Allah.”

Qua hai Hadith, Thiên Sứ của Allah muốn dạy các tín đồ của Người rằng việc chu đáo duy trì lễ nguyện Salah ngày đêm năm lần là một nghĩa vụ quan trọng của tôn giáo Islam mà mỗi tín đồ Muslim cần giữ gìn và thực hiện tốt, bởi vì đó là nghĩa vụ thờ phượng đối với Allah, Thượng Đế của vũ trụ và vạn vật. 

Và hơn nữa, bởi vì lễ nguyện Salah là cái duy nhất để phân biệt một cách công khai giữa những tín đồ Muslim và những người ngoại đạo. Thiên Sứ của Allah đã tuyên bố điều này:

“Sự khác biệt giữa một người đàn ông với sự đa thần và vô đức tin là bỏ lễ nguyện Salah.” (Muslim)

Thiên Sứ của Allah cũng đã tuyên bố trong một Hadith khác do Annasa-i ghi lại:

“Quả thật, giao ước được thiết lập giữa chúng ta (những người Muslim) và họ (những người không phải Muslim) là lễ nguyện Salah. Vì vậy, ai bỏ lễ nguyện Salah là kẻ vô đức tin.”

Giao ước được nói trong Hadith chính là lý do để được sự cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục và được thu nhận vào Thiên Đàng của Allah. Vì vậy, ai từ bỏ lễ nguyện Salah có nghĩa là y đã đánh mất quyền được cứu rỗi khỏi Hỏa Ngục và sẽ không có lý do để được Allah thu nhận vào Thiên Đàng của Ngài, người đó sẽ phải chịu sự trừng phạt trong cơn phẫn nộ của Allah ở Đời Sau.

Người Hồi giáo đến Thánh đường để hành lễ Salah


Ông Shafeeq bin Abdullah, nói: Tất cả các bạn đồng hành của Muhammad không coi bất cứ việc làm nào khiến một người trở thành một kẻ vô đức tin khi không thực hiện nó ngoài lễ nguyện Salah cả.

Vì vậy, hỡi những người Muslim! Hỡi những người thực sự khao khát Thiên Đàng và mong muốn sự cứu rỗi của Allah! Chúng ta hãy kính sợ Allah, hãy đi theo sự hướng dẫn và chỉ dạy của Thiên Sứ Muhammad. Chúng ta hãy cố gắng giữ gìn năm lễ nguyện Salah của mình thật tốt bởi vì chúng sẽ mang lại cho chúng ta sự thành công tốt đẹp vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng khi chúng ta trình diện trước Allah.

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Quả thật, việc làm mà người bề tôi bị mang ra xét xử trước tiên vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng là (năm)lễ nguyện Salah (bắt buộc) của y. Nếu chúng được hoàn tất chu đáo thì y sẽ thành công và được cứu rỗi, còn nếu chúng không được hoàn tất thì y sẽ thua thiệt và thất bại.” (Tirmizdi)

Hỡi những người bề tôi của Allah! Ngoài việc duy trì và giữ gìn năm lễ nguyện Salah mỗi ngày đúng giờ giấc qui định của chúng giống như những phụ nữ Muslim thì Thiên Sứ của Allah còn yêu cầu những người đàn ông Muslim phải thực hiện các lễ nguyện Salah của mình tại Masjid cùng với tập thể.

Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: Thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong Tay Ngài, Quả thật, đôi khi Ta muốn ra lệnh cho mọi người thu gom củi, sau đó ra lệnh cho người hô gọi Azdan thông báo đến giờ lễ nguyện Salah, rồi Ta chỉ định một Imam dẫn Salah, và sau đó Ta sẽ đến nhà của những kẻ không đến Masjid tham gia lễ nguyện Salah cùng với tập thể để châm lửa đốt nhà cửa của họ. (Albukhari, Muslim)

Đây là Hadith được dùng làm bằng chứng rằng không có lý do gì mà những người đàn ông Muslim được phép xin miễn lễ nguyện Salah tập thể tại Masjid; bởi lẽ như đã được cho biết trong Hadith rằng Thiên Sứ của Allah đã rất giận dữ, và Người đã rất muốn trừng phạt những ai không đi Masjid bằng cách châm lửa đốt nhà cửa của họ.

Ông Ibnu Mas’ud t nói: Ai thích gặp Allah vào ngày mai (Ngày Phán Xét Cuối Cùng) với tư cách là một tín đồ Muslim, hãy chăm sóc và duy trì lễ nguyện Salah khi Azdan được công bố mời gọi đến với chúng. 

Bởi quả thật, Allah đã thiết lập cho vị Nabi của các ngươi những cách hướng dẫn đúng đắn, và các lễ nguyện Salah này là một phần của sự hướng dẫn đúng đắn. 

Vì vậy, nếu các ngươi thực hiện lễ nguyện Salah trong nhà của các ngươi giống như người đàn ông này đã thực hiện lễ nguyện Salah của y tại nhà của mình thì thực sự các ngươi đã bỏ đi con đường đúng đắn của Nabi các ngươi; và nếu các người từ bỏ đường lối của Nabi các ngươi thì chắc chắn các ngươi sẽ lầm lạc.

Và quả thật, chỉ có những kẻ Munafiq thực sự mới quay lưng với Sunnah của Thiên Sứ Muhammad; và các ngươi sẽ thấy kẻ Munafiq này khi đến Masjid, thì thường rất khó khăn mới có thể  đứng giữa trong một hàng để lễ nguyện Salah cùng với tập thể. (Muslim)

Và trong một lời dẫn khác, Ibnu Mas’ud nói: “Quả thật, Thiên Sứ của Allah đã dạy chúng các hướng dẫn đúng đắn; và một trong các hướng dẫn đúng đắn của Người là những người đàn ông phải thực hiện lễ nguyện Salah cùng với tập thể tại Masjid, nơi mà có tiếng Azdan kêu gọi mọi người đến với nó.

Hadith này cho thấy tầm quan trọng của việc những người đàn ông Muslim cần dâng lễ nguyện Salah tập thể tại Masjid và đồng thời nó cũng đề cập đến những bất lợi của việc dâng lễ nguyện Salah một mình riêng lẻ. 

Một người dâng lễ nguyện Salah xa cách Masjid, giống như con cừu bị tách khỏi đàn và trở thành nạn nhân của con sói, hình ảnh của nó giống như một người sống một mình thì rất dễ bị sự chế ngự và quấy nhiễu của Shaytan.

Ông Abu Addarda’ thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah nói: “Nếu ba người đàn ông trong một ngôi làng hoặc đang ở trong sa mạc, không cùng nhau lễ nguyện Salah tập thể, chắc chắn Shaytan sẽ có thể chế ngự và quấy nhiễu được họ. Vì vậy, các ngươi hãy duy trì và giữ gìn lễ nguyện Salah trong hình thức tập thể, vì con sói thường sẽ ăn thịt một con cừu đơn độc rời khỏi bầy đàn của nó.”

Trong Qur’an, chương 24 – Annur, từ cầu số 35 đến câu số 38,  Allah đã ca ngợi những người đàn ông Muslim duy trì và giữ gìn lễ nguyện Salah cùng với tập thể tại các Masjid, Ngài phán: “(35) Allah là Ánh Sáng của các tầng trời và trái đất. Hình ảnh Ánh Sáng của Ngài giống như một ngọn đèn được đặt ở một hốc tường, ngọn đèn nằm trong một chiếc lồng thủy tinh, lồng thủy tinh như một ngôi sao lấp lánh; ngọn đèn được thắp từ một loại dầu của cây ô liu ân phúc, không cần mặt trời ở hướng đông hay ở hướng tây, dầu của nó gần như muốn tỏa sáng mặc dù lửa vẫn chưa chạm đến; ánh sáng bên trên ánh sáng. Allah hướng dẫn đến Ánh Sáng của Ngài đối với ai Ngài muốn. Allah đưa ra hình ảnh thí dụ cho nhân loại bởi vì Allah là Đấng Hằng Biết mọi thứ.(36) (Ánh Sáng của Allah tỏa ra) trong các ngôi nhà (Masjid), nơi mà Allah cho phép được dựng lên, được giữ sạch, và được tôn vinh; và là nơi mà tên của Ngài được tụng niệm và được tán dương sáng tối.(37) Những người dàn đông mà việc mua bán đổi chác cũng như việc làm ăn kinh doanh không làm họ xao lãng việc tưởng nhớ Allah, không làm họ xao lãng việc dâng lễ nguyện Salah và xuất Zakah; họ luôn sợ cho cái Ngày mà những con tim cũng như những cặp mắt sẽ đảo lộn (vì sợ hãi và hoảng loạn cho việc sẽ bị Allah xét xử).(38) (Những người đó) sẽ được Allah ban cho phần thưởng tốt đẹp về những gì mà họ đã làm và Ngài sẽ ban thêm cho họ từ hồng phúc nơi Ngài. Quả thật, Allah ban phát bổng lộc một cách vô kể cho bất cứ ai Ngài muốn.”

Và cũng trong chương 24 này, sau khi Allah mô tả những người đàn ông Muslim bằng những lời ca ngợi họ thì Ngài cảnh báo về tình trạng của những kẻ vô đức tin nam cũng như nữ, với lời phán: “(39) Những người vô đức tin, việc làm của họ giống như ảo ảnh nơi sa mạc mà một người đang khát cứ tưởng đó là nước cho tới khi y đến đó thì y không thấy gì cả, y chỉ thấy Allah nơi đó đang đợi xét xử y. Quả thật, Allah nhanh chóng trong việc xét xử và thanh toán.(40) Hoặc (tình cảnh của người vô đức tin) giống như (y đang ở dưới) bóng tối trong lòng biển, bên trên bị bao phủ bởi một lớp sóng và bên trên lớp sóng lại là một đám mây, lớp tối này chồng lên lớp tối kia, khi y đưa tay ra thì y không thể nhìn thấy tay của mình. Và ai mà Allah không cho y ánh sáng thì y không thể nào có được ánh sáng.”

Subhanallah, Ánh Sáng của Allah tỏa khắp trời đất, và ánh Sáng của Ngài là Ánh Sáng bên trên Ánh Sáng. 

Tuy nhiên, những kẻ vô đức tin sẽ không bao giờ với được Ánh Sáng của Ngài, vì họ đang mắc kẹt ở dưới bóng tối trong lòng biển, bên trên bị bao phủ bởi một lớp sóng và bên trên lớp sóng lại bị bao phủ bởi một đám mây đen, lớp tối này chồng lên lớp tối kia. 

Và đó là hình ảnh thí dụ mà Allah đưa ra cho tình cảnh của những kẻ vô đức tin, những kẻ đã không có đức tin nơi Allah và cũng không đi theo sự hướng dẫn của Thiên Sứ Muhammad.

Cầu xin Allah thương xót và che chở đám bề tôi tránh xa việc cùng hội cùng thuyền với những kẻ vô đức tin. 

Cầu xin Allah nhập đám bề tôi cùng với các vị Thiên Sứ, các vị Nabi và những người ngoan đạo được Ngài yêu thương và hài lòng. 

Cầu xin Allah thương xót và tha thứ tội lỗi cho bầy tôi khi bầy tôi lỡ quên và sai sót bởi vì Ngài là Đấng Nhân Từ, Đấng Tha Thứ.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB