Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Cần cố gắng làm tốt 5 điều sau trong tháng Ramadan

  Trong tháng Ramadan, người Muslim cần cố gắng làm tốt 5 điều:

1. Chấp hành thực hiện việc nhịn chay vào ban ngày từ lúc rạng động cho đến khi mặt trời lặn. Người nào không thực hiện nghĩa vụ này thì sẽ bị Allah trừng phạt ở Đời Sau vì đây là một trong các trụ cột của Islam. Tuy nhiên, người nào thực hiện tốt nghĩa vụ này thì sẽ được ân phước vô cùng to lớn. Thiên Sứ của Allah nói:

“Ai nhịn chay Ramadan bằng cả đức tin và niềm hy vọng (nơi ân phước của Allah) thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã qua” (Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại).

Và trong một lời dẫn khác của Bukhari, Thiên Sứ của Allah nói: “Tất cả mỗi việc làm đều có mức lượng ân phước của nó, riêng nhịn chay là của TA, và chính TA sẽ tự ban ân phước cho nó”.

2. Chu đáo thực hiện năm lễ nguyện Salah bắt buộc và cố gắng duy trì các lễ nguyện Salah Tarawih. Nam giới phải tham gia lễ nguyện Salah bắt buộc cùng với tập thể tại các Masjid, còn nữ giới phải thực hiện đúng giờ giấc tại nhà của mình; bởi vì năm lễ nguyện Salah bắt buộc mỗi ngày là trụ cột quan trọng nhất trong năm trụ cột của Islam sau lời chứng ngôn Shahadah. Trong tháng Ramadan, ngoài việc chu đáo giữ gìn năm lễ nguyện Salah bắt buộc hằng ngày, cả nam giới và phụ nữ nên cố gắng duy trì các lễ nguyện Salah Tarawih mỗi đêm cùng với Imam. Thiên Sứ của Allah nói:

“Ai lễ nguyện Salah (Tarawih) Ramadan bằng cả đức tin và niềm hy vọng (nơi ân phước của Allah) thì sẽ được tha thứ mọi tội lỗi đã qua” (Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi lại).

“Ai dâng lễ nguyện Salah cùng với Imam cho tới khi Imam rời đi (kết thúc) thì sẽ được ghi cho ân phước của lễ nguyện Salah nguyên đêm.” (Tirmizdi).

3. Cố gắng Zikr thật nhiều. Zikr là tụng niệm bằng cách nói những lời mà Thiên Sứ của Allah đã dạy, như nói: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu-akbar, La ilaha illallah, la hawla wa laquwata illa billah, Subahnallahil-azhim, Subhanallah wa bihamdih, Astaghfirullah, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay-in qadir.

Và hình thức Zikr tốt nhất là đọc Qur’an. Thiên Sứ của Allah cho biết rằng đọc một chữ của Qur’an, Allah sẽ ghi cho mười ân phước và được nhân lên đến 700 lần, và Người nói khi chúng ta đọc “Alif, Lam, Mim” thì đó không phải là một chữ mà là 3 chữ cả thảy “Alif” là một chữ, “Lam” là một chữ” và “Mim” là một chữ.

Và Thiên Sứ của Allah cũng cho biết rằng chương Al-Ikhlas tương đương với 1/3 Qur’an, có nghĩa là nếu ai đó đọc ba lần chương Al-Ikhlas đồng nghĩa với việc y đã đọc toàn bộ Qur’an.

Và trong tháng Ramadan, tất cả các việc làm hành đạo và thiện tốt đều được nhân thêm ân phước rất nhiều lần so với các tháng khác. Vì vậy, mỗi người muslim chúng ta hãy cố gắng tranh thủ từng giây từng phút của Ramadan tốt lành.

4. Thường xuyên cầu nguyện Allah. Có ba thời điểm mà người Muslim không nên bỏ lỡ trong việc cầu xin Allah. 

Thời điểm thứ nhất là trong lúc đang nhịn chay, bởi vì Thiên Sứ của Allah đã nói:

“Ba hạng người mà lời cầu xin của họ không bị từ chối (ở nơi Allah, tức sẽ được Ngài chấp nhận): Imam công bằng và chính trực, người nhịn chay cho đến khi y xả chay, và người bị đối xử bất công.”

Thời điểm thứ hai là khoảng thời gian trước khi xả chay. Thiên Sứ của Allah nói:

“Quả thật lời cầu xin của người nhịn chay lúc xả chay không bị từ chối (có nghĩa là sẽ được Allah đáp lại).”

Vì vậy, người Muslim hãy cố gắng tranh thủ tận dụng 10, 15 phút trước lúc xả chay cho việc cầu xin Allah. Đừng bỏ lỡ cơ hội quí giá này.

Thời điểm thứ ba là vào thời gian một phần ba còn lại của đêm.

có nghĩa là từ lúc sau ‘Isha’ cho đến trước Azdan của lễ nguyện Salah Fajr, chúng ta chia thành 3 phần thời gian, và phần thời gian cuối cùng chính là thời điểm tốt nhất cho việc cầu xin Allah. Thiên Sứ của Allah cho biết rằng hằng đêm vào khoảng thời gian này, Allah đi xuống tầng trời hạ giới “Sama’ Addunya” để xem ai xin Ngài tha thứ thì Ngài sẽ tha thứ, ai cầu xin Ngài điều gì thì Ngài sẽ ban cho.

Vì vậy, người Muslim chớ đừng bỏ lỡ cơ hội quí giá này, đặc biệt là trong tháng Ramadan, hãy cố gắng thức dậy trong đêm khuya, lễ nguyện Salah và cầu xin Allah trong Sujud của mình.

5.  Hãy cố gắng làm Sadaqah trong tháng Ramadan. Thiên sứ của Allah nói:

“Sadaqah tốt nhất là Sadaqah trong tháng Ramadan” (Tirimzhi).

Và Người cũng cho biết rằng ai tiếp đãi đồ xả chay cho người nhịn chay thì y sẽ được ban cho ân phước giống như ân phước của người nhịn chay đó.

Đó là 5 điều mà người Muslim cần cố gắng duy trì trong tháng Ramadan ân phúc. Cầu xin Allah thương xót và ban cho tất cả chúng ta hưởng trọn vẹn phúc lành của Ramadan. Cầu xin Ngài ban sự dễ dàng cho chúng ta trong con đường hành đạo và thờ phượng Ngài. 

Người Muslim thực hiện lễ nguyện Salah

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB