Islam Là Gì ? - Hồi giáo là gì (đạo hồi là gì?)

Islam có nghĩa là sự khiêm nhường hay sự quy phục 

Theo nghĩa đen của tiếng Ả rập thì từ Islam có nghĩa là sự khiêm nhường hay sự quy phục.

 Islam theo tín ngưỡng tôn giáo có nghĩa là hết lòng phục tùng Thượng Đế để một người có thể sống an lành và bình thản. Sự an lành (Salam trong tiếng Ả rập, Shalom trong tiếng Do thái) đạt được qua sự vâng lời và phục tùng theo mệnh lệnh của Thượng Đế, bởi lẽ Thượng Đế là Đấng Công Bằng, Đấng Bằng An.

 

Islam là một tôn giáo mang đến cho con người một cuộc sống bình an và hạnh phúc

Danh từ Islam còn có nghĩa là vũ trụ

 Islam không phải để gọi cho một tộc người hay một cá nhân giống như Judaism (đạo Do thái) là tên gọi cho tộc người Judah, Christianity (đạo Cơ đốc) là để gọi người theo Giê-su, và Buddhism (đạo Phật) là để gọi người theo Đức Phật Buddha. 

Islam không phải là một tên gọi được lựa chọn bởi con người mà nó đích thực là sự truyền đạt một cách siêu phàm từ Thượng Đế.

 

Islam là một tín ngưỡng cho toàn cầu, không phải chỉ dành riêng cho phương Đông hay phương Tây

 Islam là một cách sống hoàn hảo và trọn vẹn quy phục theo ý chí của Thượng Đế. Một người tuân thủ và phục tùng theo đúng ý chí của Thượng Đế thì tự ý sẽ được gọi là người Muslim. 

Không phải Muhammad (saw) mà chính Adam (as) là người đầu tiên mang Islam đến cho nhân loại. Tiếp sau đó, mỗi vị Nabi và Thiên sứ đến để cũng cố và thúc đẩy hỗ trợ con người hiểu rõ hơn về các mệnh lệnh của Thượng Đế. 

Tất cả họ đã tiếp nối nhau chỉ dạy và dẫn dắt con người, cho tới khi Thượng Đế lựa chọn vị Nabi cuối cùng Muhammad (saw), đến với một thông điệp cuối cùng, đó là Kinh Qur'an.

                Một vài người Muslim không thoải mái khi gọi Islam là một tôn giáo, cũng như Islam không phải là tín ngưỡng mang tính cơ chế từ thiện. 

Trong tiếng Ả rập, Islam được ám chỉ như là một Deen, "Một lối sống". Điều này cũng tương tự như những người Cơ đốc giáo những thời kỳ đầu cũng gọi tín ngưỡng của họ "The Way" (Đường lối).

 

Tín đồ hồi giáo đang tập trung hành lễ Salah đến Allah

Allah là một từ trong tiếng Ả rập, có nghĩa là Đấng Duy Nhất và Thượng Đế duy nhất đích thực

Một danh xưng thích đáng cho Đấng Duy Nhất, Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất. Những người Do thái và những người Cơ Đốc giáo nói tiếng Ả rập cũng gọi Thượng Đế bằng cái tên Allah. Đối với người Muslim, Allah là một cái tên vĩ đại nhất và bao quát nhất trong các tên của Thượng Đế, nó biểu hiện tính Duy Nhất của một Đấng Tối Cao đáng được thờ phượng, một Đấng Duy Nhất đã tạo hóa tất cả mọi vạn vật. 

Xem thêm:

Mới hơn Cũ hơn